Winkelwagen
Geen producten in je winkelmand

Wedstrijdreglement

Hoe deelnemen?

Zùsto België publiceert regelmatig wedstrijden voor inwoners van België.
Hoe deelnemen en verdere specificaties worden hieronder bepaald.

Social media acties

Zùsto België publiceert maandelijks wedstrijden op de sociale mediakanalen. Deze worden bekend gemaakt op volgende pagina’s: Facebook = Zusto.Officialnl en Zùsto.fr en Instagram = @zusto.officialnl en @Zùsto.fr. Iedereen die wil mag hieraan deelnemen.

Om je kans te wagen, wordt bij elke wedstrijd een actie verwacht van de deelnemer. Die zullen telkens verschillen (een Zùsto creatie maken, een post liken, een reactie plaatsen op de post, …)

Bij elke wedstrijd wordt er 1 winnaar uitgekozen en de persoon in kwestie wint 1 pak Zùsto van 1 kilo ter waarde van € 10,95 + een extra gadget t.w.v. € 29. Deze wordt door Zùsto gratis geleverd op het gewenste adres.

Member gets member acties

Bij elke wedstrijd wordt er 1 winnaar uitgekozen en de persoon in kwestie wint 1 geschenkmand ter waarde van € 100. Deze wordt door Zùsto gratis geleverd op het gewenste adres.

Wie mag deelnemen?

Elk persoonlijk profiel kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.

Personeelsleden en bestuurders van Zùsto worden van de wedstrijd uitgesloten.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Zùsto ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel het recht op een prijs worden afgenomen.

De termijn van de wedstrijd

Social media acties

Elke wedstrijd loopt telkens 4 of 8 dagen, vanaf de datum van publicatie op de sociale mediakanalen van Zùsto.

Member gets member acties

De member gets member actie loopt twee weken; zijnde van 02/07/2020 tot 16/07/2020 middernacht (00:00hr).

Hoe wordt de winnaar bepaald

Social media acties

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. De winnaars worden gekozen door een jury, samengesteld uit Zùsto teamleden. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk. Er zal steeds een winnaar verkozen worden.

De winnaars worden op de hoogte gebracht via een reply op hun deelname op Facebook of Instagram. Daarna wordt via een privébericht verder afgesproken om nodige gegevens uit te wisselen om de prijs te kunnen in ontvangst nemen.

Member gets member acties

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. De winnaars worden gekozen via willekeurige loting. Tegen de uitslag is geen verhaal mogelijk. Er zal steeds een winnaar verkozen worden.

De winnaars worden op de hoogte gebracht via een persoonlijk bericht via email. Daarna wordt verder afgesproken om nodige gegevens uit te wisselen om de prijs te kunnen in ontvangst nemen.

Reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien hij/zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.zusto.com/nl/wedstrijdreglement.