Shopping Cart
Geen producten in je winkelwagen.

Wedstrijdreglement

De organisator (Zùsto NV met maatschappelijke zetel te Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen, met ondernemingsnummer 0656.824.810) publiceert een wedstrijd via zijn sociale mediakanalen op Facebook (https://www.facebook.com/zusto.official) en Instagram (https://www.instagram.com/zusto.official/) van 22/02/2023 tot en met 01/03/2023 – 23h59.

Hoe deelnemen en verdere specificaties worden hieronder bepaald.

Beschrijving van de wedstrijd

De deelnemer zal een geluidsfragment te horen krijgen – gepubliceerd op de respectievelijke sociale media – en zal in de reactie op de post een kans kunnen wagen door te raden welk product (= de innovatie) hij meent te horen.

Enkel bij een juist antwoord (zoals bepaald door de jury – samengesteld uit personeelsleden en bestuurders van Zùsto NV), zal de deelnemer kans maken op 1 stuk van het nieuwe product aangevuld met 1 zak Zùsto Sugar Substitute 1kg en een potje hazelnootpasta. Deze worden door de organisator gratis geleverd op het – door de deelnemer – gewenste adres, gelegen in België.

Er zullen per kanaal maximaal 5 winnaars verkozen worden: 5 via onze Facebook-pagina, 5 via ons Instagram account. Deze winnaars worden door de jury geselecteerde op basis van het tijdstip waarop de eerste juiste antwoorden/reacties op onze wedstrijd op de respectievelijke sociale media accounts. De winnaars zullen worden aangekondigd op 03/03/2023 bij de officiële lancering van de innovatie.

Wie mag deelnemen?

Elk persoonlijk profiel kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.

Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.

Personeelsleden en bestuurders van Zùsto NV worden van de wedstrijd uitgesloten.

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel het recht op een prijs worden afgenomen.

Hoe wordt de winnaar bepaald

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. De winnaars worden gekozen door een jury, samengesteld uit personeelsleden en bestuurders van de organisator. De jury zal het antwoord van de deelnemer beoordelen op juistheid. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk. Er zullen maximaal 10 winnaars gekozen worden, maximaal 5 via Instagram alsook maximaal 5 via Facebook, tenzij er minder juiste antwoorden ontvangen werden. 

De winnaars worden op de hoogte gebracht via een reply op hun deelname op Facebook of Instagram. Daarna wordt via een privébericht verder afgesproken om nodige gegevens uit te wisselen om de prijs te kunnen in ontvangst nemen.

Reglementswijzigingen

De organisator behoudt zich het recht om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien hij/zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.zusto.com/nl/wedstrijdreglement.