Shopping Cart
Geen producten in je winkelwagen.

ALGEMENE VOORWAARDEN

VERKOOPVOORWAARDEN 

De volgende algemene voorwaarden (“de Verkoopvoorwaarden”) leggen de basis uit waarop u www.zusto.com (de “Website”) kunt bezoeken en gebruiken.

Lees ze aandachtig door, want ze bevatten belangrijke informatie.

 1. Algemene bepalingen 

1.1. U bent een natuurlijk persoon en wenst de Website te bezoeken of te gebruiken voor doeleinden die niet binnen het bereik van een commerciële, industriële, artistieke of professionele activiteit vallen.

1.2. De Website is eigendom van de naamloze vennootschap Zùsto NV (hierna “Zùsto” genoemd), handelend onder de naam “Zùsto”, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder nummer 0656.824.810, gevestigd te Blarenberglaan 6, 2800 Mechelen, met intracommunautair btw- nummer BE06 56.824.810. Mocht u vragen hebben over de verkoopvoorwaarden of de Website, stuur dan een e-mail naar [email protected].

1.3. Door deze Website te bezoeken en / of een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in de verkoopvoorwaarden te raadplegen en volledig te aanvaarden, waaronder het privacy- en cookiesbeleid van Zùsto. Als u niet akkoord gaat met deze verkoopvoorwaarden, mag u deze Website niet gebruiken of openen. Als u de Website wel gebruikt, geeft uw gedrag aan dat u akkoord gaat met deze verkoopvoorwaarden.

1.4. Zùsto behoudt zich het recht voor deze verkoopvoorwaarden indien nodig te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat ze op de Website worden geplaatst. Deze verkoopvoorwaarden mogen in geen geval door u worden gewijzigd. De geldende versie van deze verkoopvoorwaarden is beschikbaar op de Website op het moment dat u een bestelling plaatst.

1.5. Als een of meer bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden ongeldig worden gemaakt als gevolg van een Belgische wettelijke bepaling of een gerechtelijke beslissing, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

 1. Bestelproces 

2.1. Om geldig een bestelling op de Website te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn en over juridische capaciteit beschikken of, als u niet minstens 18 jaar oud bent, ouderlijke toestemming hebben om een bestelling op de Website te plaatsen. . U verklaart hiermee dat u over de nodige capaciteit beschikt om een contract aan te gaan. Zùsto behoudt zich het recht voor om u te vragen om uw leeftijd of ouderlijke toestemming te bewijzen en om uw bestelling niet te honoreren als u nalaat om dit te bewijzen.

Alle informatie die via de Website aan Zùsto wordt verstrekt en die nodig is voor levering en facturering van de Producten die op de Website worden weergegeven, moet nauwkeurig en volledig zijn. U stemt ermee in zich niet voor te doen als een andere persoon of entiteit of een valse naam of een naam te gebruiken die u niet mag gebruiken. In geval van een fout in de contactgegevens kan Zùsto niet verantwoordelijke worden gehouden indien de aanlevering van de bestelde producten niet kan doorgaan. Zùsto behoudt zich het recht voor om een bestelling (met terugbetaling) te weigeren of te annuleren waarvan zij vermoedt dat deze niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, zonder hiervoor aansprakelijk te worden gesteld.

2.2. Bestellingen kunnen in het Frans, Nederlands of Engels worden geplaatst.

2.3. Wanneer een bestelling is geplaatst, wordt u door een veilig betalingsproces geleid. Een bestelling wordt voltooid door te klikken op “Bestelling plaatsen” op de laatste pagina van het betalingsproces.

2.4. U erkent uitdrukkelijk dat het plaatsen van een bestelling een betalingsverplichting inhoudt.

2.5. Zodra de betaling is verricht (zie artikel 6 hieronder), ontvangt u een e-mail van Zùsto waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd en wordt samengevat. Dit bericht wordt verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres. De bestelling wordt ook vastgelegd door Zùsto.

 1. Producten 

3.1. De Zùsto-producten, en alle andere door Zùsto aangeboden producten (hierna de “Product(en)” genoemd), zijn diegene die u op deze website vindt op het moment van uw raadpleging van de Website. Zùsto besteedt grote zorg om ervoor te zorgen dat de Producten die op de Website worden weergegeven, zo nauwkeurig mogelijk worden gepresenteerd en beschreven. Foto’s en beschrijvingen van de Producten zijn echter slechts indicatief en niet contractueel bindend. Zùsto is niet verantwoordelijk voor fouten of weglatingen in de presentatie van de Producten.

 1. Onbeschikbaarheid 

4.1. Zùsto zal de door u geplaatste bestellingen uitvoeren zolang de voorraad strekt en zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de op de Website te koop aangeboden Producten op voorraad zijn.

4.2. Zùsto zal u per e-mail informeren indien er één of meerdere door u bestelde Producten, ondanks de inspanningen van Zùsto NV, tijdelijk of permanent onbeschikbaar zijn of als de voorziene levertijd met meer dan acht (8) dagen worden overschreden (behalve in geval van overmacht).

4.3. U hebt dan de mogelijkheid om de bestelling te wijzigen of te annuleren door een e-mail te sturen naar [email protected] binnen vijftien (15) werkdagen nadat u op de hoogte bent gesteld van de vertraging door

Zùsto. Indien van toepassing, verbindt Zùsto zich ertoe om alle reeds betaalde bedragen met betrekking tot de gewijzigde of geannuleerde bestelling zo snel mogelijk en in elk geval uiterlijk vijftien (15) dagen na de datum van wijziging of annulering van de bestelling terug te betalen. Er worden geen extra bedragen betaald door Zùsto.

 1. Prijzen 

5.1. De prijzen voor de producten die op de Website worden vermeld, zijn uitgedrukt in euro (€) voor leveringen in Europa en zijn inclusief alle belastingen. Ze omvatten echter geen bezorgkosten of eventuele invoerrechten die niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend in de zin van artikel VI.45.5 van het Wetboek economisch recht.

5.2. Zùsto behoudt zich het recht voor om de prijzen op de Website van tijd tot tijd te wijzigen. De prijzen die van toepassing zijn op uw bestelling zijn deze die vermeld zijn op de Website op het moment van uw validatie van de bestelling.

5.3. Eventuele promoties en kortingen worden op uw bestelling toegepast als u aan de geschiktheidscriteria voldoet en de promotiecodes correct invoert.

5.4. Bezorgkosten zijn afhankelijk van de plaats waarnaar de producten worden verzonden. Ze worden automatisch en uitdrukkelijk vermeld in het besteloverzicht, voorafgaand aan betaling.

5.5. In geval u de producten wil terugzenden, zijn de kosten voor het terugzenden van het Product (en) voor uw rekening (zie artikel 10 hieronder).

 1. Betaling 

6.1. Via de Website kunnen veilige betalingen worden gedaan door Visa, Mastercard, iDeal, SOFORT, Bancontact en / of Maestro.

6.2. U garandeert Zùsto dat u gerechtigd bent de bankkaart te gebruiken die is gebruikt om de betaling te verrichten.

6.3. Als u met een buitenlandse creditcard of betaalpas wilt betalen, moet de kaart worden geautoriseerd voor internationale transacties. Alle commissie of kosten in verband met de betaling waarvoor u wordt gefactureerd, zijn voor uw rekening.

6.4. Er worden geen bankgegevens op de server opgeslagen en Zùsto heeft geen toegang tot uw bankgegevens: betalingen worden uitgevoerd via een extern platform, Hipay, dat een hoger beveiligingsniveau garandeert voor transacties die via de Website worden uitgevoerd.

6.5. Het totaal te betalen bedrag voor de bestelling wordt aangegeven op de webpagina met een samenvatting van uw “winkelmandje”, d.w.z. alle artikelen waaruit de bestelling bestaat. Voordat u verder gaat met de betaling, heeft u dus de mogelijkheid om online de details van uw bestelling en de totale prijs te verifiëren en eventuele fouten die u had kunnen maken bij het plaatsen van de bestelling te corrigeren.

6.6. Zodra de betaling is verricht, wordt de bestelling gevalideerd en wordt deze definitief, onverminderd het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel 10 hieronder.

6.7. U accepteert en erkent uitdrukkelijk dat het verstrekken van uw bankgegevens (volledige naam, kaartnummer, vervaldatum en CVC-nummer) gelijkwaardig is aan een machtiging om uw rekening te debiteren met het totale verschuldigde bedrag van de bestelling.

6.8. Om te voorkomen dat uw account zou worden gedebiteerd als er een Product niet onmiddellijk beschikbaar is, wordt uw account in principe slechts gedebiteerd wanneer de bestelling naar u wordt verzonden.

 1. Eigendom van de Producten 

7.1. Zùsto behoudt het volledige eigendom van de Producten tot de volledige betaling van alle facturen, inclusief vergoedingen en belastingen.

 1. Levering 

8.1. De bestelling wordt verzonden naar het afleveradres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen van de bestelling via de Website.

8.2. Als de levering niet kan plaatsvinden of als u de levering weigert, wordt het pakket teruggestuurd naar Zùsto en krijgt u binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het pakket door Zùsto een terugbetaling.

8.3. Zùsto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de verplichtingen van externe vervoerders, onverminderd eventuele rechten die u mogelijk hebt in hun verband (in de zin van artikel VI.44 van het Wetboek van economisch recht).

8.4. Als de directe aansprakelijkheid van Zùsto wordt aangesproken, kan Zùsto geheel of gedeeltelijk van deze aansprakelijkheid worden vrijgesteld door het bewijs te leveren dat de schending of onjuiste uitvoering van het contract aan u of aan een onvoorziene en onvermijdelijke handeling door een derde bij het contract of bij overmacht te wijten is.

 1. Leveringstijden 

9.1. Na ontvangst van betaling voor de bestelling, zal Zùsto het nodige doen om deze te verwerken en de bestelde Producten zo snel mogelijk te verzenden.

9.2. Levertijden kunnen variëren, afhankelijk van het door u geselecteerde land van levering en het tijdstip waarop de bestelling is geplaatst. Over het algemeen zullen de levertijden niet – behalve in uitzonderlijke gevallen – acht (8) dagen overschrijden vanaf de dag waarop een bestelling door u is betaald en door Zùsto is ontvangen, van maandag tot vrijdag vóór 17.00 uur.

 1. Herroepingsrecht: retouren 

10.1. U profiteert van een wettelijke herroeping (intrekking) periode van veertien (14) dagen vanaf de datum waarop u (of een door u aangewezen derde, anders dan de vervoerder) fysiek bezit neemt van de Producten besteld via de Website, zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen. Producten die rechtstreeks van distributeurs, detailhandelaren of andere Websites dan de Website zijn gekocht, mogen in geen geval rechtstreeks aan Zùsto worden geretourneerd.

10.2. Om een terugbetaling van een teruggezonden Product te verkrijgen, dient u, vóór het verstrijken van de veertien (14) dagen herroepingstermijn, Zùsto op de hoogte te brengen van uw beslissing om de bestelling in te trekken. U dient de producten, samen met een kopie van de documenten die u ontving bij de levering, terug te zenden naar het aangegeven retouradres.

10.3. De producten moeten in hun oorspronkelijke staat en verpakking worden geretourneerd en alle kosten voor het retourneren van de Producten zijn volledig voor uw rekening.

10.4. Zùsto bevestigt de ontvangst van de geretourneerde producten en vergoedt alle van u ontvangen betalingen. De geretourneerde producten worden terugbetaald door overschrijving op de bankrekening waarop de bestelling is geplaatst binnen een periode van niet meer dan veertien (14) dagen na de effectieve teruggave van de Producten.

10.5. Als de geretourneerde Producten niet door Zùsto zijn ontvangen en zonder bewijs van juiste distributie door een postdienst, worden de Producten niet gerestitueerd of geruild en kan Zùsto niet aansprakelijk worden gesteld.

10.6. Door Zùsto ontvangen Producten die niet volgens de bovengenoemde procedures zijn geretourneerd, worden niet door Zùsto gerestitueerd.

10.7. U draagt alle risico’s in verband met het retourneren van het Product (en)

 1. Leveringsfouten 

11.1. Als u uitzonderlijk een product van Zùsto ontvangt dat niet overeenkomt met de bestelling, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met Zùsto via [email protected] en in elk geval binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de bestelling. Zùsto bevestigt vervolgens de niet-naleving van de levering met de bestelling en geeft de retourprocedure aan, die voor rekening van Zùsto is.

11.2. BELANGRIJK: voor retouren / uitwisselingen die afkomstig zijn uit landen buiten de EU, geeft u duidelijk op de douane-vrachtbrief aan dat de zending betrekking heeft op niet-commerciële goederen zonder wederverkoopwaarde, zodat er geen douanerechten worden aangerekend aan Zùsto. In het geval van een retourzending zal Zùsto hetzelfde doen, zodat u niet twee keer douanerechten hoeft te betalen.

 1. Garanties 

12.1. Alle Producten die op de Website www.zusto.com worden verkocht, genieten de wettelijke conformiteitsgarantie en de garantie tegen gebreken voorzien door het Belgisch burgerlijk wetboek.

12.2. Om op deze garanties te kunnen vertrouwen, moet u over de documentatie bij het Product beschikken. In geval van een defect bent u verplicht Zùsto zo snel mogelijk en in elk geval binnen vijftien (15) dagen na ontdekking van het defect op de hoogte te stellen.

12.3. De wettelijke garantie is niet van toepassing op defecten als gevolg van ongevallen, nalatigheid, ongepast gebruik, niet-naleving van de gebruiksinstructies, of in geval van modificaties of aanpassingen van het Product (en) of enig ander onjuist gebruik door u.

 1. Privacy en cookies 

13.1. Persoonlijke gegevens moeten door u worden verstrekt en worden verzameld door Zùsto wanneer een bestelling wordt geplaatst. Bij gebrek aan deze informatie kan Zùsto uw bestelling niet verwerken.

13.2. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en de algemene verordening gegevensbescherming nr. 2016/679 (“AVG”), hebt u het recht om bezwaar te maken tegen uw persoonlijke gegevens in het bezit van Zùsto, alsook deze te consulteren, te rectificeren of de verwijdering ervan aan te vragen.

 1. Bewijs 

14.1. U erkent dat de elektronische communicatie en back-ups van de Website, die regelmatig door Zùsto worden gemaakt, kunnen worden gebruikt om het bewijs te leveren van een transactie tussen u en Zùsto.

 1. Overmacht 

15.1. Zùsto kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gehele of gedeeltelijke niet-naleving van deze verkoopvoorwaarden in geval van overmacht, zoals (maar niet beperkt tot) problemen met de douane, stakingen, faillissement van derden waarop Zùsto vertrouwt, niet-levering of late levering van goederen door externe leveranciers van Zùsto, of het opleggen van handelsbeperkingen of nieuwe voorschriften.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

16.1. Op deze verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing, ongeacht het land van levering en onverminderd de wettelijke regels in het land waar u woont.

16.2. Voordat juridische stappen worden ondernomen, moeten de partijen proberen hun meningsverschil te regelen. Als het niet mogelijk is om een schikking te bereiken, wordt elk geschil met betrekking tot de interpretatie en / of uitvoering van deze verkoopvoorwaarden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken bepaald op grond van Verordening (EU) nr. 44/2001 van 22 december 2000 betreffende de jurisdictie en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

16.3. De partijen kunnen ook online een klacht indienen bij het platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie op https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .